به اطلاع می رساند، جلسه پنجشنبه 30 دی ماه 95 برگزار نخواهد شد. لطفا به دوستان دیگر هم اطلاع رسانی فرمایید. Ommeabiha.ir