به اطلاع می رساند، جلسه پنجشنبه 14 بهمن ماه 95 برگزار نخواهد شد. لطفا به دوستان دیگر هم اطلاع رسانی فرمایید. Ommeabiha.ir