به اطلاع میرساند جلسه پنجشنبه 8 تیرماه 96 تعطیل می باشد.