سخنران جلسه 30 اردیبهشت 1395 حاج آقای عبدالعلی تهرانی خواهند بود ان شاء الله