به اطلاع می رساند ان شا الله برنامه امسال فاطمیه از تاریخ یک شنبه 8 تا پنج شنبه 12 بهمن ماه 1396 برگزار خواهد شد.