بسمه تعالی بمنظور ایجاد فرصت بیشتر برای اداء احترام بیشتر نسبت مراسم ۱۲ تا ۲۲ بهمن گرامی این جلسه تا چهارشنبه ۲۵ بهمن تعطیل اعلام میشود. ملتمس دعاء خیر از دوستان. جلسه بعدی ان‌شاءالله پنج شنبه ۲۶بهمن