«بسمه تعالی»

 

این سایت جهت انتشار بیانات و دیدگاه‌های حضرت آیت الله مرتضی تهرانی گردآوری شده است. امید است در سایه لطف و رحمت حق‌تعالی بتوانیم با استفاده از مطالب ارائه شده در جهت شناخت عمیق‌تر نسبت به حق‌تعالی و اولیای مقربش گام برداریم.