به اطلاع می رساند مجلس ترحیم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مرتضی تهرانی روز چهارشنبه مورخ 3 مردادماه، از ساعت 10 الی 12 در محل زیر برقرار می گردد:
بازار تهران، خیابان پانزده خرداد، پله های نوروزخان، بازار شیرازی، مسجد میرزا موسی.
لازم به ذکر است این مجلس فقط مخصوص آقایان است.